Wydarzenia 2009/2010

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Szczególne podziękowania dla wspaniałych rodziców, którzy wspierali działalność chóru i pomagali w organizacji wyjazdów i występów: Pani Renacie Kotuli, Pani Annie Baniuch, Panu Andrzejowi Długoszowi.

————————————————————.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim sponsorom i darczyńcom, dzięki którym mogłyśmy pojechać do Lwowa:

Stanisławowi Ciskowi – przewodniczącemu Rady Miasta Stalowa Wola

Pawłowi Konopelskiemu – Pośrednictwo Ubezpieczeniowe

Stanisławowi Kłapciowi – prezesowi Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli

Jackowi Sokalskiemu – FHU Hydro-Kan

Stanisławowi Górskiemu – AUTORUD Stalowa wola


od 08 do 11-06-2010    Wyjazd do Lwowa

Chór „Puellarum Cantus”  przebywał przez kilka dni na Ukrainie. Chórzystki zwiedzały Lwów i jego okolice, śpiewały w kościołach i cerkwiach, kształciły swój głos pod kierunkiem dyrygenta ze Lwowa Wasyla Chuchmana. Dużą atrakcją i niesamowitym przeżyciem było oglądnięcie operetki „Wesoła wdówka” w Operze Lwowskiej.

Chór włączył się do akcji pomocy naszym rodakom na Ukrainie i zawiózł słodycze, przybory szkolne i ubrania.

Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez polskich księży w Przemyślanach koło Lwowa.

Dziękujemy szczególnie ks. Piotrowi Smolka za poświęcony nam czas, za Jego dowcip i serdeczność.


07-06-2010    Najpiękniejsza kapliczka Matki Bożej

„Puellarum Cantus” zaśpiewał pieśni maryjne na rozstrzygnięciu powiatowego konkursu „Najpiękniejsza kapliczka Matki Bożej”.


26-05-2010    Święto Szkoły

Chórzystki „Puellarum Cantus” wykonały kilka pieśni wojennych i harcerskich z okazji XIV rocznicy nadania naszej szkole im. „Szarych Szeregów”.


22-05-2010   XIV Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej

„CANTATE DEO”  w Rzeszowie

ZDOBYŁYŚMY TRZECIE MIEJSCE!!!

Gratulacje dziewczyny


12-05-2010    Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych „O gęsie pióro”

Chór dziewczęcy „Puellarum Cantus” zaśpiewał na Wojewódzkim Przeglądzie „O gęsie pióro”

Wręczenie nagród odbyło się 08 czerwca 2010r. – zdobyłyśmy NAGRODĘ w kategorii muzyka


21-04-2010   Powiatowy Przegląd Zespołów Szkolnych „O gęsie pióro”

Chórzystki zaprezentowały się na corocznie organizowanym przeglądzie „O gęsie pióro” w SDK.

Zdobyłyśmy NAGRODĘ !!!


16-04-2010    Msza żałobna w intencji Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Chór „Puellarum Cantus” oprawił mszę żałobną odprawioną w intencji Prezydenta RP oraz innych ofiar katastrofy w Smoleńsku.


15-04-2010    70 rocznica zbrodni katyńskiej

Chór „Puellarum Cantus” wystąpił w MDK na uroczystej akademii w związku z 70 rocznicą zbrodni katyńskiej oraz 65 rocznicą wyzwolenia obozu w Auschwitz. W uroczystości wziął udział Pan August Kowalczyk, były więzień obozu w Auschwitz, aktor (wystąpił w filmach: Chłopi, Janosik, Stawka większa niż życie, Polskie drogi, Rękopis znaleziony w Saragossie i wielu innych), który opowiedział swoją historię.


30-03-2010  Koncert poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II

Na uroczystym apelu z okazji V rocznicy śmierci Jana Pawła II chór „Puellarum Cantus” wykonał ulubione pieśni papieża – Polaka.


28-01-2010  Nagrania kolęd w MDK

Dokonaliśmy nagrania kilku kolęd. Jest to wstęp do nagrania płyty CD  pod roboczym tytułem Puellarum 2010.


22-01-2010  Zakolędowałyśmy dla Stowarzyszenia Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich

Chór wykonał kilka tradycyjnych kolęd na spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich zorganizowanym w PSP 11.


17-01-2010  Koncert kolęd w Domu Pomocy Społecznej

Chór oprawił niedzielną mszę św. w kaplicy DPS i zaśpiewał kolędy dla mieszkańców DPS.


16-01-2010  Koncert kolęd „Hej, kolęda, kolęda”

„Puellarum Cantus” zaprezentował się na koncercie kolęd „Hej, kolęda, kolęda” w MDK . Na koncercie zaśpiewały również I i II klasy chóralne PSP 11 oraz chóry: „Cantus” i „Mały Cantus”,


10-01-2010  Noworoczny Koncert Kolęd w Bazylice Konkatedralnej

„Puellarum Cantus” zaprezentował się na corocznie organizowanym Noworocznym Koncercie Kolęd w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli. W koncercie udział wzięły również chóry: „Cantus”, „Mały Cantus”, „Kameralny”, „Lasowiacki”, „Solidarności”, „Gaudium”, „Konkatedralny” oraz Orkiestra dęta MDK. 


Zdobyłyśmy II miejsce w finale XVI OFKiP w Będzinie

gratulacje dla wszystkich dziewcząt!!!

08-01-2010  Finał XVI OFKiP w Będzinie

Chór dziewczęcy „Puellarum Cantus” zaprezentował się na finale XVI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.


29-12-2009  Kolęda w Urzędzie Miasta Stalowa Wola

Chór dziewczęcy „Puellarum Cantus” zakolędował dla radnych miasta Stalowa Wola.


22-12-2009  Koncert kolęd w PSP 11

Chóry „Puellarum Cantus” i „Mały Cantus” zaprezentowały wiele kolęd i pastorałek dla nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości.


21-12-2009  Oprawa wokalna jasełek

Chórzystki zaśpiewały na jasełkach misyjnych „Idźcie na cały Świat…” w PSP 11.


12-12-2009  Eliminacje w Jarosławiu do XVI edycji OFKiP w Będzinie

Nasz chór wystąpił w eliminacjach do XVI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

JUŻ SĄ WYNIKI – jedziemy na finał do Będzina


22-11-2009  Koncert z okazji dnia Świętej Cecylii

„Puellarum Cantus” (pomimo szalejącego wirusa i mocno okrojonego składu) zaprezentował się na koncercie w Bazylice w Stalowej Woli z okazji dnia Świętej Cecylii – patronki muzyki kościelnej.


11-11-2009    Koncert pieśni patriotycznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów  w Rozwadowie

Chóry „Puellarum Cantus” i „Mały Cantus” zaprezentowały się na „Koncercie pieśni patriotycznych” w Klasztorze. W repertuarze koncertowym znalazły się pieśni z okresu zaborów i I wojny światowej, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Gaude Mater Polonia” z XIII wieku i współczesne pieśni o Ojczyźnie.


10-11-2009    Akademia z okazji Święta Niepodległości w PSP 11

Chórzystki wykonały dla zgromadzonych gości, nauczycieli i uczniów kilkanaście pieśni patriotycznych w przeddzień Święta Niepodległości.


18-09-2009    Oprawa Mszy Św. w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów  w Rozwadowie

Chór „Puellarum Cantus” zaśpiewał na Mszy Św. z okazji uroczystości Św. Stanisława – patrona Polski, dzieci i młodzieży.