Grajmy w szkole – film z naszym udziałem

24.11.2019r. – Koncert Cecyliański w kościele Trójcy Przenajświętszej

Chóry Puellarum Cantus i Mały Cantus zaśpiewały na Koncercie Cecyliańskim, który był równocześnie

koncertem końcoworocznym programu pilotażowego „Grajmy w szkole”.

W koncercie wystąpił także nasz zaprzyjaźniony chór Soli Deo, którego dyrygentką jest Jadwiga Powęzka-Ciba.

Chóry wykonały szereg pieśni sakralnych. Koncert poprowadził prof. Grzegorz Oliwa.

Chórzystom akompaniowała Pani Marta Rachwalska-Misztal i prof. Grzegorz Oliwa.

 

Projekt „Grajmy w szkole” jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Polską Radą Muzyczną. 
 
Współorganizatorzy: Narodowe Forum Muzyki, Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.

Nasza próba i koncert były rejestrowane przez media z Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie.

Film można obejrzeć  TU