28.10.2010r. - Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotyczno Religijnej w Majdanie Królewskim

z3 z4 z1 z2
z8 z5 z6 z7