22.04.2009r. - X Powiatowy Przegląd Zespołów Szkolnych O gęsie pioro

z4 z2 z3 z1
z5 z6