17.09.2010r. - Katyń... ocalić od zapomnienia - uroczyste posadzenie DĘBÓW PAMIĘCI

z3 z1 z2 z4
z5 z7 z6 z8