11.2007r. - Rozdanie nagród w konkursie Z pieśnią i wierszem przez dzieje oręża polskiego

z1 z2 z3 z4 z5 z6
z7