Stalowowolskie chóry nagrodzone na Cantate Deo

Stalowowolskie chóry nagrodzone na Cantate Deo

TwójRegion.pl 01.06.2010

 

Stalowowolskie chóry nagrodzone na „Cantate Deo”

Cantate_Deo   Od wielu lat stalowowolskie chóry zdobywają czołowe miejsca na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz festiwalach. Tak też było na XIV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej "Cantate Deo" który odbył‚ się w dniach 21-22 maja 2010r. w rzeszowskim kościele św. Judy Tadeusza.

W tym roku w festiwalu wzięło udział‚ 29 chórów z Polski, Ukrainy i Słowacji m.in. z Brezna, Bydgoszczy, Krzemieńca, Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Tarnowa, Wrocławia

Prezentacje konkursowe okazały się udane dla stalowowolskich chórów. Chór Dziewczęcy „Puellarum Cantus” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 pod dyrekcją Katarzyny Pisery uzyskał‚ III miejsce w ka tegorii chórów dziecięcych, a Chór Kameralny z Miejskiego Domu Kultury pod dyrekcją Jerzego Au gustyńskiego – III miejsce w kategorii chórów kameralnych. Dla podkreślenia obchodów Roku Kapłaństwa podczas XIV edycji festiwalu każdy chór był‚ zobowiązany do wykonania dowolnego opracowania części stałej cyklu mszalnego Agnus Dei

Chór Dziewczcy „Puellarum Cantus” wykonał‚ między innymi utwory: „Agnus Dei”  S. Webbe, „Ave Maria” L. Perosi na chór i organy oraz „Parce Domine” kompozytora z XVIII w. M. A. Menegali.

W repertuarze Chóru Kameralnego znalazły się takie kompozycje jak: Agnus Dei z Missa Brevis A. Lottiego, „Ciało Chrystusowe” A. Koszycia – kompozycja z kręgu muzyki cerkiewnej, „Ecce Nunc Benedicte Dominum” S. Moryty – laureata nagrody Fryderyka 2009 w kategorii kompozytor muzyki poważnej oraz „Regina Caeli” J. Cererolsa – antyfona na kwartet solistów, chór, cornet i basso continuo.

Organizatorem festiwalu był Polski Związek Chórółw i Orkiestr oddział w Rzeszowie, a w jury zasiedli: dr Anna Tarnowska z Warszawy – chórmistrz i dyrygent Grzegorz Oliwa – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, prezes PZCHiO i ks. dr Andrzej Widak – wykładowca muzyki kościelnej.